Tavsiye


 Adı
 Soyad
 E-Posta*
 *Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et

  E-Bülten

 Adınız
 Soyadınız
 E-Posta
Üye Olmak İstiyorum  
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
 
   
    

            

ikinci seminer Kağızman'da yapılacak.

Mart ayında Konya'da yapılacak toplantıya katılmak isteyen meslektaşlarımızın Oda başkanlığına bir dilekçe ile başvurmaları rica olunur.Gidiş dönüş masrafları Odamız tarafından karşılanacaktır.

Oda yönetim kurulumuz yapılacak olan hayvancılık kurultayı için bir afiş yarışması düzenlemiştir.

Odamız taşındı.

Bölge odamızın yeni adresi Kazımkarabekir işhanı kat:3 KARS

 

                  

                 

 GÜNLÜK GAZETELER  

 

 

Oda Başkanımızın büyük gayreti ile Meslektaşlarımızın ekonomik durumlarını iyileştirmek için yapılan çalışmalar çerçevesinde,Kafkas Medikal’den Odamıza çeşitli numaralarda Prolen cerrahi İplik Bağışı Yapıldı. Cerrahi iplikler meslektaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

PROLEN’in özellikleri ve diğer cerrahi ipliklere göre avantajları

1. Dayanma gücü yüksektir ve kolaylıkla sterilize edilir.

2. Düğüm tutma özelliği yüksektir.

3. Dokularda minimal düzeyde hücre reaksiyonuna neden olur.

4. Başta deri olmak üzere; kas, tendo ve ligament gibi bir çok dokuda güvenle kullanılabilir.

5. Monoflament yapıda olduğundan kapillarite özelliği yoktur.

6.Bu özelliği sayesinde su çekmemekte, dolayısıyla suyla birlikte enfeksiyon etkenlerinin de dokulara taşınma riski ortadan kalkmaktadır.

7.Rumenotomi, sezeryan operasyonları başta olmak üzere diğer laparatomi girişimlerinden sonra kullanılan ipek iplik gibi dikiş materyallerine bağlı olarak (çoğunlukla multiflament yapıda ipek iplik kullanılmaktadır) zaman zaman lokal enfeksiyonların geliştiğini ortaya koymuştur. Uygun numaranın belirlenmesi şartıyla anılan ipliğin bu komplikasyonları giderebileceği söylenebilir.

8.Sentetik, emilme özelliği olmayan dikiş materyalleri içerisinde en uygun olarak kullanılan prolen ekonomik açıdan da avantaj sağlamaktadır.

                                  AFİŞ YARIŞMASI 

 

 

Oda başkanlığımız Eylül 2007 tarihinde yapılacak olan "Ulusal hayvancılık kurultayı" için bir afiş yarışması düzenlemiştir.Bütün Ülke genelinde katılımlarda hiç bir kısıtlama yoktur.Konunun ehemmiyeti ve Odamızın bir meslek kuruluşu olması nedeniyle yarışmada birinci olacak afiş çalışmasına sembolik olarak bir cumhuriyet altını hediye verilecektir. 

        Susuz'lu hayvan sahipleri 15.01.2007 tarihi saat 10.00 da Susuz Halk eğetim merkezinde buluştu

1000 köyde 1000 seminer 

Kars Bölgesi Veteriner Hekimler Oda başkanlığı tarafından düzenlenen ve 1000 köyde 1000 seminer adıyla basına duyurulan proje kapsamında 15.01.2007 tarihinde Susuz ilçesi öğretmenevi lokalinde bir seminer verildi.Seminerde konuşan Başkan Doç.Dr.Yavuz ÖZTÜRKLER bu iddialı ve anlamlı proje devam edecektir dedi. Konuyla ilgili olarak data gösterisi yapan ÖZTÜRKLER "Köylümüzün sorunlarını biliyoruz ve üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Doç.Dr.Yavuz ÖZTÜRKLERİ'in seminerler ile ilgili açıklaması şöyle 

1000 KÖYDE 1000 SEMİNER EĞİTİM ÇALIŞMASI    

 

Kars-Ardahan-Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak göreve geldiğimiz günlerde gerek meslek olarak gerekse mesleğimizin hedef kitlesi olan hayvan yetiştiricilerimizin sorunlarının oldukça fazla olduğunu gördük. Veteriner Fakültemizin yaptığı bazı araştırmalardan elde edilen verileri de incelediğimiz zaman hayvancılıkla ilgili sorunlarımızın hat sayfada olduğunu ve bilimsel ve modern hayvancılıktan çok uzak bir şekilde hayvancılık yapıldığı gerçeğini bir kez daha görmüş olduk.

Bu araştırmaların sonuçlarına  bölgemizde gelinen noktada tablonun çok ağır olduğu  ortaya çıkmaktadır.

Mycobacterium etkenlerinin Kars bölgesi sığırlarında % 6.6 gibi büyük bir oranda gözlemlenmektedir. [1] Tüberküloz sığırlarda büyük ekonomik kayba yol açan ve insan sağlığını büyük ölçüde tehdit eden önemli bir zoonoz hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2006 tüberküloz raporuna göre, Türkiye’de 2004 yılına ait vaka sayısı 19.944, prevalansı ise ( eski ve yeni vakalar )  32.371, ölüm vakaları ise 3815’dir.Bu rakamlar göz önüne alındığında tüberküloz hastalığı da hayvan sağılığı için olduğu kadar ciddiye alınması gereken bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. [2]  

Kars ve çevresinde daha önce yapılan çalışmalarda abortların (Yavru atma) çiftlik prevelansının %46-53 arasında yıllık insidansının ise etkilenen sürülerde %12.5-20 arasında bulunmuştur[3]. Abortlardan yapılan izolasyon çalışmalarında %30-40 arasında Brucella abortus izole edilmiştir[4]. Yıllara göre farklılık olmasına rağmen ortalama brusella mikrobu izolasyon oranının %59.7 olarak bulunması sığır atıklarında Brucella spp. dominant etiyolojik etken olmaya başladığını gösteren bir kanıt olarak çarpıcı bir şekilde gözler önüne serilmiştir. Çalışmayı yapan bilim adamları, bunun nedenlerinin düşük aşılama oranına (yaklaşık %283) veya aşının başarısız olmasına bağlı olabileceğini belirtmişlerdir.(saha ve aşı suşlarının farklı olması). Araştırıcılar, izole edilen suşların çoğunluğunun B. melitensis Rev 1 DNA profili gösterdiğine dikkat çekmişlerdir. Oysa B.Melitensis’in koyunlarda hastalık yapan bir etken olması ve insanlara da bulaşması, ancak bu türün sığırlarda da hastalık yapmaya başlaması, bu alanda izlenen stratejilerin yeniden gözden geçirilmesi ve acilen yeni planlama ve stratejilerin oluşturulması gerektiği gerçeğini doğurmaktadır. 

Bölgemizde Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından sütçü sığırların sağlık durumları, ayıklama oranları ve sebeplerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bir çalışmada3, atık, şap, solunum sistemi problemleri, leptospirosis(sarılık), yanıkara, yabancı cisim batmasından oluşan yangısal durumlar (RPT) ve timpani (işkembenin şişmesi) problemlerinin yaygınlık oranları sırasıyla 2001 yılında; % 46,7, % 57,8, % 4,4, %13,3, % 4,4, % 11,1, % 8,8

  Meslek sorunlarımız ile hayvancılığımızın sorunlarının birbirinden ayrılmaz iki bileşen olduğunu ve birinin sorunlarını çözmeden diğerinin sorunlarının da çözülemeyeceği düşüncesinden yola çıkarak birtakım çalışmalar başlattık. Sorunların çözülmesine hayvancılığımızın bölgede bariz şekilde çözülmeyi bekleyen sorunların üzerine gitmek için projeler tertipledik. Ancak hangi projeyi yürütürsek yürütelim, sorunların kaynağında bilinçsizliğin olduğunu anladık. Özellikle son zamanlarda yerel ve ulusal medyamızda genişçe ve çarpıcı bir şekilde yer alan “pürmüzle kene yakma uygulamaları” bu tespitimizi daha da güçlendirmiştir. Çiftçilerimizin az emekle çok verim almaları gerekirken, çok karmaşık sorunlar içerisinde bocaladıklarını ve ilgili kurum ve kuruluşların hayvancılıkla ilgili yürüttükleri çalışmaları yeterince algılayamadıklarını ve bu yüzden faydalı çalışmalara yeterince destek ve kolaylık sağlamadıklarını gözlemledik. Bu saptamaların sonucu olarak, hayvan yetiştiricilerimizi aşağıdaki konularla ilgili bilinçlendirmeye karar verdik. Bu kapsamda ,bölgemizde “1000 köyde 1000 seminer eğitim çalışması” yapılacaktır. Proje kapsamında aşağıda sıralanan konular hakkında bilgi verilecektir.  Projemize başlamadan evvel ilçe bazında kaymakamlık yetkililerinin de katılacağı ön toplantılar tertipleyerek projenin amacı ve kapsamı hakkında çerçeve bilgi vermek istedik.

 

10 konuda Eğitim çalışması  

1-                           Brusella hastalığından kurtulmanın ve korunmanın yolları

2-                           Suni tohumlamada başarıyı artırmanın yolları

3-                           Buzağı bakım ve beslenmese ve ölümlerinin önlenmesi

4-                           Hayvan besleme nasıl olmalı?

5-                           Hayvanlarımızı tüm bulaşıcı hastalıklardan nasıl koruyalım?

6-                           Veteriner hekimlerin sizlere daha fazla faydalı olması için neler yapalım?

7-                           Bilinçsizce ilaç kullanımının sakıncaları.

8-                           İç ve dış parazitlerle mücadele

9-                           Hayvanlarımıza nasıl bakalım?

10-                       Doğum ve meme sağlığı

 

Yetiştiricilerimize daha iyi hizmet ve bilgi vermek için bu çalışmalara başlamadan önce ve çalışmalar süresince kaymakamlıklar aracılığı ile yetiştiricilerimize ulaştıracağımız anket formları doldurulduktan sonra bize ulaştırıldığı takdirde, odamız eğitim komitesi tarafından bu anketler değerlendirilecek elde edilen sonuçlara göre eğitim çalışmalarımızın içeriği daha da genişletilebilecektir.  

Tüm hayvancılıkla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte el ele ve yetiştiricilerimizin yoğun ilgisi ve duyarlılığı ile bu çalışmalarımızın olumlu sonuçlar vereceğine inanıyor, saygılarımı sunuyorum.[1] Kars Yöresinde Sığır Tüberkülozunun Yaygınlığının Post Mortem PCR Analizi İle Belirlenmesi,. Ahmet Ünver, Halil İ. Atabay, Vehbi Güneş, Mehmet Çitil, Hidayet M. Erdoğan (Bu araştırma, KAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir (2003VF-5)  

[2] TÜDADER 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü Basın açıklaması (http://www.tuberkuloz.info/24mart.htm)  

 

[3] Erdoğan, H.M., Çitil, M., Güneş, V., Saatçi, M. (2004) Dairy Cattle Farming in Kars District, Turkey : II.Health Status. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science 28, 745-752. 

 

[4] Sağlam, Y.S., Türkütanıt, S.S., Taştan, R., Bozoğlu, H., Otlu, S. (1998) Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde görülen bakteriyel sığır ve koyun abortlarının etiyolojik ve patolojik yönden incelenmesi. Veteriner Bilimleri Dergisi, 14,133-145.   

Bölgemizin ana sorunlarından biri hayvan yetiştiricilerimizin bilinçsiz davranışları sonucu maddi ve manevi kayıplarımızdır.

Artık biz bölge odası olarak istiyoruz ki insanlarımız kene yakmak için pürmüz satın almasınlar

biz istiyoruz ki insanlarımız tohumlama için boğa almasınlar

biz istiyoruz ki 9 ay ineğinin doğumunu bekleyen insanımız gebeliğin 7 ayında yavru attırmasınlar.

biz istiyoruz ki insanımız brusella yüzünden aylarca sıkıntı çekmesin

biz istiyoruz ki insanımız  hayvancılıktan gerçekten kazanç elde etsin

Evet biz bunları istiyoruz ve istediklerimiz bunlarla sınırlı değil,Susuz halk eğitim müdürlüğü salonunda 15.01.2007 saat:10'da Tüm bölge illerimizi kapsayan bir eğitim çalışması başlatıyoruz bu eğitim çalışması sayesinde hayvan sahiplerimizi daha bilinçli hale getirmenin yanı sıra Veteriner Fakültesi ile hayvan sahiplerimizin birbirlerini tanımasını da sağlayacağız.

Bu büyük bir projedir yaklaşık olarak 1000 seminer verilecek ve köylülerimizin sorunlarına derman olunacaktır.

Çalışmalarımızın ayrıntılarını 15.01.2007 tarihinden sonra bulabileceksiniz. 

 Çalıştay ile ilgili bilgilendirme toplantısı

Antalya'da ki çalıştay toplantısından dönen Başkanımız Doç.Dr.Yavuz ÖZTRÜKLER Oda toplantı salonunda 25.12.2006 tarihinde çalıştay ile ilgili olarak geniş bir açıklama yaptı.Açıklamayı ilgi ile dinleyen meslektaşlarımız,mesleğimizin de bu tür çalışmalar ile hak ettiği yere gelmesi dileğinde bulundular.

Bilgilendirme toplantısına katılan Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Sayın Prof.Dr.Şahin ASLAN Eylül ayında yapılması planlanan hayvancılık kurultayı için gerekli bütün yardımı yapacaklarını söyleyerek,başkanımıza destek olacağını açıkladı.

 Antalya'da yapılan Çalıştay sona erdi

   Veteriner Hekimliğinin vizyonunun tartışıldığı Antalya'da yapılan 2 günlük çalıştay sona erdi.Çalıştaya katılan katılımcıların ortak görüşü bu tür toplantıların daha sık yapılması ve veteriner hekimlik mesleğinin hak ettiği yere gelebilmesi için alınan kararların bir an önce uygulamaya konulması.

 

 Çalıştaya

katılımın beklenenenden

fazla olması

katılımcıları memnun etti.

 Oda başkanımız Doç.Dr.Yavuz ÖZTÜRKLER

meslektaşlarımızla

sorunları her platformda tartıştı.

Konuyla ilgili olarak başkanımız geniş bir açıklama yapacak.

 

Doç.Dr.Yavuz ÖZTÜRKLER Antalya'da yapılan çalıştayın birinci gününde bir konuşma yaptı.

 Antalya'da 23.12.2006 tarihinde başlayan ve Veteriner Hekimlik Meslek  vizyonunun tartışıldığı toplantıda bir konuşma yapan Başkanımız Sayın Doç.Dr.Yavuz ÖZTÜRKLER'ler bölgemiz Veteriner Hekimlerinin sorunlarını dile getirdi.Katılımcılar yapılan konuşmayı ilgiyle ve dikkatle izlediler.Başkanımızın yaptığı konuşmayı dikkatle izleyen bakanlık yetkilileri konuşmadan sonra Kars İli genelinde 20 Veteriner Hekimin kadroya alınacağını müjdeledi.Kendisine verilen bu bilgiye meslektaşlarımız açısından sevinen başkanımız Doç.Dr.Yavuz ÖZTÜRKLER "Bu kısa süreli bir rahatlama sağlayacaktır ancak biz daha köklü bir çalışma istiyoruz" dedi.

Çalıştay devam etmekte olup sonuç bildirgesi yarın yayınlanacaktır.Başkanımız gerek hayvancılık kurultayı ve gerekse diğer konular ile ilgili olarak çalıştaya katılan meslektaşlarımı bilgilendirmektedir.

 Başkanımız Sayın Doç.Dr.Yavuz öztürkler,Kars İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve şehrimizideki sokak köpeklerini konu alan toplantıda;"Biz Türk Veteriner Hekimleri birliğine bağlı odalar olarak öteden beri bu başı boş sokak köpekler ve kuduz sorununu yakınen izlemekteyiz.Bu sorun Osmanlı döneminden beri ülkemizin önemli sorunları arasında yer almıştır.2004 yılı verilerine göre Ülkemizde kuduz şüpheli kişi sayısı 120 bin iken 2005 yılında 150 bine yükselmiştir.Dünya sağlık örgütü Türkiye'yi avrupa bölgesindeki kuduz açısından tek riskli bölge olarak kabul etmektedir.Bu nedenle Odamız bu konuda çözüm olarak sağlık bakanlığının her yıl sadece kuduz aşısı için harcadığı 10 milyon ytl'nin az bir kısmıyla bile köpeklere rehabilitasyon,barınma ve kısırlaştırma merkezlerinin kurulabileceğini söylemiştir.  06.12.2006 tarihinde Kars kent konseyinde yapılan TESEV'in hazırladığı toplantıya katılan Oda başkanımız Sayın Doç.Dr.Yavuz ÖZTÜRKLER Özetle bölgemizde kalkınma isteniyorsa öncelikle en önemli ekonomik seçenek olan hayvancılığın içinde yaşadığı sorunların düzeltilmesi gerektiğini söyleyerek,bu konuda Odamıza düşen bütün görevlerin severek yapılacağını söylemiştir.Ayrıca Odamızın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermiştir.   06.12.2006 tarihinde TRT Erzurum radyosuna konuk olarak katılan Başkanımız "Bölge hayvancılığının sorunlarına değinerek,özellikle çiftçilerin daha bilinçli hayvancılık yapabilmesi için köylerden başlatılan ve bütün köyerin içine alındığı bir hizmet eğitimi programı başlatıldığını ve Selim ilçesinin pilot bölge seçildiğini söyleyerek.Asıl köklü çözümün aranacağı yerin hayvancılık kurultayı olacağını söylemiştir.

 İlk olumlu tepki Selim Kaymakamlığından

Bölgemiz hayvancılığının daha bilinçli yapılabilmesi için başlattığımız eğitim seferberliği çerçevesinde yapılan yazışmalarımızdan ilk olumlu tepki Selim kaymakamlığından gelmiştir.Sayın Selim Kaymakamı Doğan DEMİRDAŞ verdiği bu destekle yerel ve genel basında çıkan "pürmüz"ün izlerini yok etme konusunda üzerine düşeni yapmıştır.Kendisini tebrik ederiz.

Selim Kaymakamlığının bu duyarlı davranışı karşısında Oda etik kurulumuz eğitim çalışmalarımızı Veteriner Fakültesinin öğretim üyelerinin oluşturduğu komisyon ile Selim ilçesinden başlatma konusunda görüş birliğine varmıştır.

Oda komisyon çalışmalarımız başladı. 

Yıllardır bütün üyelerimizin ısrarla üzerinde durduğu sorunlar için çalışma komisyonları kurulmuş olup ilk toplantısını 02.12.2006 tarihinde Oda toplantı salonunda yapılmıştır.Ancak kurulan komisyonlara ilgi son derece az olmuş bu yapılan toplantıda katılımcılar tarafından dile getirilerek."Meslektaşlarımız bol bol eleştiri ve şikayette bulunuyorlar ancak kendi istekleri olan komisyonlar kurulduğu halde hiç kimse gelip çalışmıyor.Bu durumda nasıl ilaç kaçakçılığı,eczanelerin reçetesiz ilaç satmaları sorununu,aşının elden verilmesi sorunun,fiyat birliği oluşturma sorununu nasıl çözeceğiz"diye yakınıldı.

Toplantıda konuşan Başkanımız Sayın Doç.Dr.Yavuz ÖZTÜRKLER biz yönetim olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz ancak meslektaşlarımızın biraz daha bize destek olmaları lazım dedi.

 

Bölgemizin hayvancılık potansiyelinin hak ettiği yere gelebilmesi için tek çare

ULUSAL HAYVANCILIK KURULTAYININ

bir an önce toplanmasıdır.

Hayvancılık konusunda bir çok devlet kurumu çalışmakla birlikte aralarındaki koordinasyon eksikliği yüzünden bir türlü istenen verim elde edilememektedir.Bu durum ne yazık ki hayvancılığımızı zor durumda bırakmaktadır.Kurumlar arasındaki bilgi akışının hızlanması ve koordinasyonun sağlanabilmesi için sorunun bütün yönleriyle ele alınacağı bir hayvancılık kurultayı en kısa zamanda toplanmalıdır.

Bu yönde Oda başkanlığımız üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek çalışmaarı başlatmıştır.Eylül 2007 tarihinde bütün ilgili kurumların katılacağı bir kurultay için çalışmalara başlamıştır.Detaylar için lütfen "Kurultay" sayfasını tıklayınız.

Kurultay Ön Başvuru Formu için tıklayınız

 BRUSELLA PROJESİ BAŞARIYA ULAŞTIRILMALIDIR.

Bölge yetiştiricelirinin korkulu rüyası olan brusella hastalığı yüzünden mal ve can kayıpları ne yazık kigündemdeki yerini korumaktadır.Brusella projesinin başarıya ulaştırılabilmesi için Oda başkanlığımız tarafından girişimlerde bulunulmuş ve tüm bölge veterinerlerinin bu projeye katkıda bulunmaları sağlanmıştır.Ancak asıl başarının halkın bilinçlendirilmesinden geçtiği bilinen bir gerçektir.Bu nedenle Odamız gerekirse köy köy dolaşıp seminerler vererek insanların bilinçlendirilmesini ve brusellanın eradikasyonunu sağlamak için çalışmalar yapacaktır.